Locus har gedigen erfarenhet av stora projekt och arbetar efter egenutvecklade rutiner för att kvalitetssäkra sina leveranser. Våra rutiner baseras på ISO- 9001:2000.

Locus har specialkompetens inom:

• Behovsanalys
• Säkerhet
• Systemdesign/utveckling
• Integration med andra system
• Kontrollrums- och informationssystem inkl. Fleet Management
• Mobil kommunikation
• Geografiska system
• Utrustning i fordon