Locus Solutions har lång erfarenhet av utveckling, leverans och underhåll av kontrollrumslösningar och mobila enheter för räddningstjänsten.

Vi tillverkar robusta, skalbara och tekniskt avancerade programvarulösningar:

  • LocusMobile för uppdragshantering på fältet
  • LLocusEmergency kontrollrumslösningar för SOS Alarm 112
  • LocusCare för jourmottagning och responscenter för välfärdsteknik