Maske AS är Norges största leverantör av förbrukningsvaror för företag och offentlig förvaltning. Det norskägda företaget lagerför mer än 14 000 produkter, allt från kontors-, rengörings- och hälsoprodukter till andra förbrukningsvaror från välrenommerade tillverkare. Maske omsätter 1,2 miljarder norska kronor. – Vi gör allt från kontors- och datamaterial och ljuskällor till skol- och hälsoartiklar och vi är totalleverantör av förbrukningsvaror till våra kunder. De distribueras snabbt från våra båda centrallager i Oslo och Trondheim, säger Gulbrandsen. 

Klimatneutral leverantör
Maske är den första klimatneutrala leverantören av förbrukningsmaterial. – Vi har 16 utsläppsfria bilar som är i trafik i Trondheims- och Östlandsområdet. Vi har flera eldrivna varu- och lastbilar i trafik, säger Gulbrandsen. Han tillägger att Oslo kommun kräver att Maske bara använder utsläppsfria bilar. – Därför har de vidtagit nödvändiga åtgärder för att tillgodose sina behov med hjälp av eldrivna varubilar i Stor-Oslo. 

Fullständig spårning
– Log:Nett ger oss full spårning på alla våra försändelser. Vårt kundtjänstcenter kan snabbt gå in i TA-systemet Log:nett och hitta försändelserna. All information skickas till Locus, som skickar ett EDI-meddelande (Log:Nett EDI) till våra transportörer, säger Gulbrandsen. – Vi fördelar uppdrag till transportörer medan Locus är informationsförmedlare.

Flexibel standardportal
– Sedan 2012 har vi tillsammans med Maske vidareutvecklat Log:Nett. Systemet har varit avgörande för dagens specialanpassade TA-lösning. Det är en flexibel standardportal anpassad efter kundens egna önskemål och behov. – Maske har kommit med konstruktiva synpunkter, idéer och förslag för utvecklingen av systemet. Vår nyframtagna app från vår utvecklingsavdelning i Danmark ger Maske full koll över bilen från det att den är färdiglastad på terminalen tills den är framme hos kunden, säger Erik Egelund, som ansvarar för kundnöjdhet på Locus.
 
App för vagnparkshantering 
GPS-positioner från F-Link-appen gör att Maskes fraktchefer vet var bilarna finns. – Varje dag fyller vi varubilarna till bristningsgränsen och appen ger oss exakt överblick och kontroll över utnyttjandegraden. Med GPS vet vi var bilarna befinner sig och deras förväntade ankomst till destinationen. Om det kommer en brådskande order kan vi omdisponera till en ledig bil. Vi kan också ta fram statistik över varje bil, säger Gulbrandsen. – Appen tar även fram underlag för att mäta koldioxidutsläpp och antal körda kilometer för att nå våra miljöambitioner. 

Omsättningen ökar
Under coronapandemin har Maske ökat omsättningen för leveranser av munskydd och smittskyddsrockar. – Den moduluppbyggda EDI-lösningen från Locus har gett oss bättre koll på försändelserna, säger Gulbrandsen, som anser att Locus drifttid har effektiviserat varuflödet. 

Koll på alla transporter
– Log:Nett ger Maske koll på sina transporter och transportörer. Kundtjänsten vet var bilarna befinner sig geografiskt sett, kan spåra dem med GPS och beräkna förväntad leveranstid, säger Erik Egelund. 

Detaljerad information om försändelsen
– På Maske.no kan våra kunder söka på sina försändelser, antingen på ordern eller på leveransnumret. Det ger dem information om när försändelsen har skannats i en bil och när den kommer fram, säger Gulbrandsen. – Med GPS och tidsanvisningar har kunden full koll på varuleveransen. 

Leveransstatistik
– Rapporten Leveransstatistik ger oss god kontroll över transportörer med statistik över deras leveranskvalitet. Både skanning och Track&Trace (T&T) är viktiga eftersom kunderna ställer höga krav på leveransernas prestanda, säger Gulbrandsen. Han berättar att Maske är beroende av att ha full synlighet, spårning samt rapportering av status och avvikelser. – T&T ger oss även en översikt över produktinnehållet. Om kunden har leveransnumret kan de själva söka efter försändelserna, säger Gulbrandsen. Han berättar att konsolidering av rutter ger Maske stora besparingar. – Nu jobbar vi på att para ihop det på förhand så att vi kan få med ”frifräsare”. Det kommer att spara mycket pengar för oss. 

Norge indelat i två delar
Maske har ett butikssystem som är integrerat med Log:Nett så att lagren på Vinterbro och Tiller har full koll på försändelser som skickas direkt till butik. – Vi har delat in Norge i två delar med postnummer 0 till 5999 som går från Vinterbro och postnummer 6000 som går från Tiller. Det har effektiviserat transporterna så att vi kan köra ut varorna direkt till butikerna. Vi har inte räknat hur mycket systemet besparar oss men det har ökat leveransprecisionen, säger Gulbrandsen. 

Flexibel och lösningsorienterad
– Vi är mycket nöjda med Locus som har levt upp till våra förväntningar i alla år. De är flexibla och snabba på att utveckla lösningar som är anpassade efter våra behov. Här vill jag lyfta fram de användarvänliga handhållna terminalerna som våra medarbetare på varumottagningen och chaufförerna använder. De lägger i snitt 1–2 timmar på att lära sig alla nödvändiga funktioner, säger Gulbrandsen avslutningsvis.
 
Svein Gulbrandsen, Maske, og Erik Egelund fra LocusMaske är den första klimatneutrala leverantören av förbrukningsmaterial. – Vi har 16 utsläppsfria bilar som är i trafik i Trondheims- och Östlandsområdet, säger transportchef Svein Gulbrandsen (TV) tillsammans med Erik Egelund på Locus.