Systemet låter dig planera dina körningar snabbt och effektivt. Det ger även besparingar i form av lägre körkostnader och fler leveranser per dag och bil. Det ger också förutsättningar för en bättre och mer exakt kommunikation med kunderna kring inplanerade besök, så att kunden alltid får sin leverans på utsatt tid.

Förutsättningen för en effektiv planering

Inför optimeringen grupperas orderna i olika kategorier. TMS-lösningen ger dig metoder för hur du kan optimera dina rutter, till exempel kan tiden ute hos kund baseras på vad som ska levereras eller hämtas.

De flesta optimeringslösningar tar inte hänsyn till vad som ska göras ute hos kund. Vår lösning beräknar hur lång tid kundbesöket ska ta baserat på vilken typ av varor som ska levereras, om det krävs kran eller andra hjälpmedel, hur många lyft som behöver utföras, typ av kylgods som ska levereras, om något behöver monteras, etc. Tiden ute hos kund har ofta stor inverkan på hela körplaneringen.

Rutterna planeras baserat på:

  • Produkter och service, hur lång tid som läggs på lasting och lossning
  • Bilar och anställda, bilarnas kapacitet och tillgänglighet
  • Öppettider hos kunderna, tidsintervall för när man kan träffa kunderna
  • Orderdata från TransFleet eller data som importeras från kalkylprogram
  • Geografi och trafikinformation, även historiska data om köer
  • Lager och depåer, var ska varorna hämtas och levereras