Locus är en betydande marknadsaktör inom transportplaneringsverktyg. Våra system bevisar att logistikkedjan kan effektiviseras avsevärt. Detta gäller särskilt kedjans sista led; transport och distribution.

Vinsterna för kunderna är förbättrad leveransgrad, 7–10 % färre bilar, färre kundkonsulter, bättre uppföljning av transportörernas fakturor, bättre ruttplanering, bättre utnyttjande av transportkapaciteten och rätt kontrollnivå på utförandet av transporten.