TransFleet TMS är ett system som höjer kvaliteten i hela distributionskedjan, både för ingående och utgående logistik. Genom att använda TransFleet TMS upplever man färre fel i kedjan och leveranserna blir mer exakta, samtidigt som man alltid har full kontroll över var varorna befinner sig.

Med hjälp av denna översikt kan du rikta större fokus på kunderna och vara mer förutseende i din logistik.

Orderadministration; mottagning, etikettutskrift, beräkning av pris, avvikelser och dokumentation

TransFleet TMS tar vanligen emot orderna från ett eller flera befintliga system. Dessa order kan vara bokningar i andra system som TransFleet TMS konverterar till transportbeställningar med tillhörande beräkningar. 

När orderna har tagits emot i TransFleet TMS kan man återkoppla till kunderna om orderns status: Är ordern registrerad, på terminal, hämtad, under transport, levererad eller utförd. Återkopplingen skickas med ett automatiskt e-postmeddelande/sms till de kunder som man själv har valt.

TTransFleet kan skriva ut fraktbrev, transportetiketter, körlistor och ordersedlar. Utskrifterna kan distribueras till flera olika ställen, även till andra kontor och terminaler.

Turplanering; avräkning, redovisning av turer och karta

En komplett översikt över alla order skapar förutsättningar för en effektiv turplanering. TransFleet TMS har ett kraftfullt verktyg för orderval baserat på bland annat tidsfaktorer, geografi, riktningsbalans och godskategorier. När man har ett stort antal order varje dag fördelar TransFleet TMS dessa baserat på valda kriterier. 

Samtliga order, rutter och bilar kan visas på digitala kartor i TransFleet TMS. Det ger god överblick över både turplanering och själva transportutförandet. 

Hantering av dina transportunderleverantörer

TransFleet TMS har en kraftfull modul för förar-/transportörsavräkning, och stöder alla de vanligaste avräkningsprinciperna (vikt, pallar, sträcka, zoner, timmar, dagspris osv.). Man väljer helt enkelt avräknings- och varutyp beroende på vilket gods man fraktar. Om man önskar avräkna sträcka har TransFleet TMS en egen modul för automatisk avståndsberäkning som baseras på geografiska punkter eller postnummer.

Kommunikation med transportörer via EDI

TransFleet TMS har en egen EDI-lösning som kallas Log:Nett. Lösningen möjliggör kommunikation med transportörer direkt via TransFleet.

Läs mer om EDI här.

Optimering; effektiv ruttplanering

TransFleet är integrerad med WorkWave Fleet optimering. Det innebär att order i TransFleet kan optimeras så att de bästa rutterna upprättas i systemet.

Inför optimeringen grupperas orderna i olika kategorier. TransFleet ger dig metoder för hur du kan optimera dina rutter, till exempel kan tiden ute hos kund baseras på vad som ska levereras eller hämtas. De flesta optimeringslösningar tar inte hänsyn till vad som ska göras ute hos kund. Här ger TransFleet TMS flera fördelar.

Denna lösning beräknar hur lång tid kundbesöket ska ta baserat på vilken typ av varor som ska levereras, om det krävs kran eller andra hjälpmedel, hur många lyft som behöver utföras, typ av kylgods som ska levereras, om något behöver monteras, etc. Tiden ute hos kund har ofta stor inverkan på hela körplaneringen.

Läs mer om optimering här.

Transportuppföljning; order ut, status, avvikelser, fakturakontroll

När alla order har fördelats på transportörer eller bilar skickas de enkelt över till dem. För transportörerna kan man använda EDI eller e-post (t.ex. via PDF). Om bilarna har appar visas körlistorna och orderna i vald ordningsföljd på skärmen. Alternativt kan körlistorna skrivas ut på papper.

Om det uppstår avvikelser kan kunder och andra uppmärksammas på dessa, och transportkontoret kan omdirigera sina resurser efter behov. Ju tidigare i processen dessa avvikelser upptäcks, desto lägre kostnader kommer genereras i det fall planeringen ändras.

Håndtering av dine kunder, rapportering og oppfølgning

Alle statuser og avvik som håndteres av TransFleet TMS kan rapporteres kundene. Dette kan skje på forskjellige måter, enten via SMS, web, E-mail eller med normale rapporter.

Noen rapporteringer kan være automatiske på SMS, web eller E-mail. Dette settes opp etter de ønsker man har i forhold til god kundebehandling, og vil også kunne være gode salgsargumenter overfor nye kunder. Det er alltid ønskelig å kunne presentere gode tall for sine kunder som kan skape trygghet i leveransesituasjoner.

Track & Trace, status och avvikelser

När en förare utför sina köruppdrag rapporterar han eller hon löpande vad som sker just nu. Varje enskild order har flera möjliga statusrapporteringar som enkelt skickas till speditionskontoret.
All status som rapporteras till speditionskontoret registreras i loggen, systematiseras och visas för varje unik order. Informationen visas i olika rapporter och online (Track & Trace).
Varje enskilt fordon kan ha en GPS-mottagare och därmed fastställa sin egen position. Positionen överförs till logistikcentralen med jämna mellanrum, så att kontoret alltid har full överblick över sina resurser. Kundhantering, rapportering och uppföljning 
Alla typer av status och avvikelser som hanteras av TransFleet TMS kan rapporteras till kunderna. Detta kan ske på olika sätt, antingen via sms, online, via e-post eller i vanliga rapporter.
Vissa rapporteringar kan genereras automatiskt via sms, online eller via e-post. De kan upprättas enligt specifika önskemål för kunden i fråga, och kan också användas som säljargument för nya kunder. Det är alltid en fördel att kunna presentera funktioner som ökar kundernas trygghet vid leveranserna.

Integration med andra system; ERP, ekonomi, TransportXML

TransFleet TMS kan hämta uppdragsinformation för olika ERP-system, bl.a. SAP, NAV, Axapta, Aspect4, ASW, Movex, Visma och TakeCargo. Dessutom har vi möjliggjort flera integrationer med specialsystem och interna system hos kunderna. Det gör att TransFleet TMS kan integreras med företagets befintliga Supply Chain Management – för bättre översikt över logistiken ända till slutkunden.